Privacybeleid

Blockbird B.V.

Gevestigd aan Turfmarkt 11, 8911 KS, Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.blockbird.nl

Turfmarkt 11, 8911 KS, Leeuwarden 0630606634

Robert Leach is de Functionaris Gegevensbescherming van Blockbird B.V.
Hij is te bereiken via info@blockbird.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Blockbird verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam –
– Telefoonnummer
– E-mailadres

– IP-adres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website – Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@blockbird.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Blockbird verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Blockbird neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die

worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Blockbird) tussen zit.

Blockbird gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

• Wordfence:
Wordfence includes an endpoint firewall and malware scanner that were built from the ground up to protect WordPress. Our Threat Defense Feed arms Wordfence with the newest firewall rules, malware signatures and malicious IP addresses it needs to keep your website safe. Rounded out by a suite of additional features, Wordfence is the most comprehensive WordPress security solution available.

WORDPRESS FIREWALL

§ Web Application Firewall identifies and blocks malicious traffic. Built and maintained by a large team focused 100% on WordPress security.

 • §  [Premium] Real-time firewall rule and malware signature updates via the Threat Defense Feed (free version is delayed by 30 days).
 • §  [Premium] Real-time IP Blacklist blocks all requests from the most malicious IPs, protecting your site while reducing load.
 • §  Protects your site at the endpoint, enabling deep integration with WordPress. Unlike cloud alternatives does not break encryption, cannot be bypassed and cannot leak data.
 • §  Integrated malware scanner blocks requests that include malicious code or content.
 • §  Protection from brute force attacks by limiting login attempts, enforcing strong

  passwords and other login security measures.

  WORDPRESS SECURITY SCANNER

  § Malware scanner checks core files, themes and plugins for malware, bad URLs, backdoors, SEO spam, malicious redirects and code injections.

 • §  [Premium] Real-time malware signature updates via the Threat Defense Feed (free version is delayed by 30 days).
 • §  Compares your core files, themes and plugins with what is in the WordPress.org repository, checking their integrity and reporting any changes to you.
 • §  Repair files that have changed by overwriting them with a pristine, original version. Delete any files that don’t belong easily within the Wordfence interface.
 • §  Checks your site for known security vulnerabilities and alerts you to any issues. Also alerts you to potential security issues when a plugin has been closed or abandoned.
 • §  Checks your content safety by scanning file contents, posts and comments for dangerous URLs and suspicious content.
 • §  [Premium] Checks to see if your site or IP have been blacklisted for malicious activity, generating spam or other security issue.

  SECURITY TOOLS

  § With Live Traffic, monitor visits and hack attempts not shown in other analytics packages in real time; including origin, their IP address, the time of day and time spent on your site.

§ [Premium] Stop brute force attacks permanently by using two factor authentication, one of the most secure forms of remote system authentication available.

§ Block attackers by IP or build advanced rules based on IP Range, Hostname, User Agent and Referrer. [Premium] Country blocking available with Wordfence Premium. (WordPress.org, 2018)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Blockbird bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Alle genoemde persoonsgegevens worden opgeslagen met een bewaartermijn van 5 jaar, wat voor Blockbird een redelijke termijn is voor het opnemen van contact of het onderhouden van een relatie. Hieronder volgt een lijst van de persoonsgegevens die door Blockbird worden bewaard:

– Voor- en achternaam – Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

– IP-adres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website – Internetbrowser en apparaat type

Delen van persoonsgegevens met derden:

Blockbird verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Blockbird gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Blockbird gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het- en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Blockbird en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@blockbird.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Blockbird wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip- ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Blockbird neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@blockbird.nl